Мабільная версія сайта

Сталін з намі.

Ні ў СМІ, ні ў дзяржаўнай сістэме адукацыі планамерная работа па разбурэнні міфа пра Сталіна не праводзілася. Спроба дэсталінізацыі беларускага грамадства была распачатая гісторыкамі, журналістамі, літаратарамі, дзеячамі кіно напрыканцы 1980-ых гг., але ў сярэдзіне 1990-ых і яна была штучна прыпыненая.

Тэма савецкай міфатворчасці афіцыйна ў Беларусі закрытая. Між тым, пераважная большасць нашых грамадзян жыве ў савецкім мінулым і ацэньвае навакольную рэчаіснасць згодна з савецкім светаўспрыманнем. Сталінізм з’яўляецца адным са складнікаў сучаснай беларускай ментальнасці. Сённяшняе кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь на ўсіх узроўнях паводле свайго выхавання, маральных арыенціраў, навыкаў кіравання краінай з’яўляецца абсалютна савецкім, сталінскім.
КАМЕНТАРЫ

Каментары (0)