Мабільная версія сайта
ПУБЛІКАЦЫІ

У гэтым раздзеле можна азнаёміцца з навуковымі тэкстамі, прысвечанымі савецкім рэпрэсіям. Вы таксама можаце даслаць свае навуковыя тэксты на email-адрэсу info@represii.net і яны будуць апублікаваныя на нашым сайце.

У шэрагу вялікіх бедстваў, якія напаткалі беларускі народ за гады існавання савецкай улады, найбольш цяжкімі з’яўляюцца палітычныя рэпрэсіі, згубіўшыя сотні жыццяў рабочых, сялян, інтэлігенцыі. Асабліва балюча яны адбіліся на беларускай інтэлігенцыі, шэрагі якой і так з’яўляліся даволі малалікімі.

С помощью писем, адресованных людьми в органы власти, можно исследовать разные стороны политической, социальной и культурной жизни общества...

З дапамогай лістоў, адрасаваных людзьмі ў органы ўлады, можна даследаваць розныя бакі палітычнага, сацыяльнага і культурнага жыцця грамадства...

Белорусский документационный центр выпустил справочник с биографиями расстрелянных в Орше во время Большого террора

Беларускі дакументацыйны цэнтр выпусціў даведнік з біяграфіямі расстраляных у Воршы ў часы Вялікага тэрору

На рубеже 1920-1930-х гг. идея мировой социалистической революции временно утратила свою актуальность для большевиков. В СССР началось «строительство социализма в отдельно взятой стране». Цементирование тоталитарного государства шло изнутри – путем физического уничтожения либо изоляции потенциальной оппозиции.

У другой палове 1937 – пачатку 1938 г. па СССР пракацілася хваля раённых паказальных працэсаў, агульная колькасць якіх склала не менш за некалькі сотняў. Першы быў праведзены ў БССР, у Лепельскім раёне.

В статье рассматривается процесс пролетаризации высшей школы БССР по примеру политической чистки студентов БГУ в 1929/30 учебном году. Раскрывается механизм чистки, её цели и результаты.

У артыкуле разглядаецца працэс пралетарызацыі вышэйшай школы БССР на прыкладзе палітычнай чысткі студэнтаў БДУ ў 1929/30 навучальным годзе. Раскрываецца механізм чысткі, яе мэты і наступствы.

В 1920-х годах в Российской коммунистической партии (большевиков) осуществлялась борьба за власть, связанная с разными аспектами существования партии и советского государства. Отголоски этой борьбы наблюдались и в БССР.