Мобильная версия сайта
ПУБЛИКАЦИИ

В этом разделе можно ознакомится с научными текстами, посвященными советским репрессиям. Вы также можете прислать свои научные тексты на email-адрес info@represii.net и они будут опубликованы на нашем сайте.

В книге анализируются причины и условия политических репрессий в отношении белорусских ученых в 1930-1940 годы, представлена информация о 143 сотрудниках Академии наук Беларуси, пострадавших в период сталинских репрессий.

“Споведзь” Ларисы Гениюш - честный рассказ про жизнь, про то, кто и когда имел отношение к страданиям белорусского народа, как было в советских тюрьмах и лагерях.

На наших улицах и площадях до сих пор стоят памятники людям, чьи руки в крови наших родителей и дедов. Названия улиц и городов носят имена организаторов и исполнителей преступления против своего народа. В России в 1990-х был составлен список имен, которые необходимо исключить из топонимов.

На нашых вуліцах і плошчах дагэтуль стаяць помнікі людзям, чые рукі ў крыві нашых бацькоў і дзядоў. Назвы вуліц і гарадоў носяць імёны арганізатараў і выканаўцаў злачынства супраць свайго народу. У Расіі ў 1990-х быў складзены спіс імёнаў, якія варта выключыць з тапонімаў.

“Споведзь” Ларысы Геніюш – шчыры аповед пра жыццё, пра тое, хто і калі спрычыніўся да пакут беларускага народа, як было ў савецкіх турмах і лагерах.

У кнізе аналізуюцца прычыны і ўмовы палітычных рэпрэсій ў дачыненні да беларускіх навукоўцаў у 1930-1940 гадах, прадстаўлена інфармацыя пра 143 супрацоўнікі Акадэміі навук Беларусі, якія пацярпелі ў перыяд сталінскіх рэпрэсій.

У 1997 годзе Аляксандар Лукашук апублікаваў кнігу "За кіпучай чэкісцкай работа. З жыцця катаў". Як і вынікае з падзагалоўку, кніга прысвечана не ахвярам рэпрэсій, а тым, хто арыштоўваў, дапытваў, выносіў прысуды і расстрэльваў.

Журналіст Аляксандар Лукашук (адзін з заснавальнікаў Мартыралогу Беларусі", у 1990-1995 член Камісіі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь па правах ахвяраў палітычных рэпрэсій), сабраў 195 імёнаў супрацоўнікаў НКУС БССР на 1937 год. Няма сумневаў, што большасць з іх мае прамое дачыненне да рэпрэсій у Беларусі.

Кніга акадэміка Радзіма Гарэцкага “Браты Гарэцкія” — зборнік дакументаў, прысвечаны роду Гарэцкіх. Да гэтага моманту сабраныя тут дакументы нідзе не друкаваліся. Выданне гэтай кнігі прысвечана юбілею Максіма Гарэцкага.

Кніга "Месцы памяці ахвяраў камунізму ў Беларусі" пад рэдакцыяй Анны Камінскі была падрыхтаваная нямецкімі і беларускімі гісторыкамі для Фонда даследавання камуністычных дыктатур (Германія).